Komunikace, zpevněné plochy a veřejná zeleň v centru obce Jenišovice

-
 

Nové centrum Jenišovic Za podpory unijní dotace se upravilo centrum obce tak, aby navázalo na stavbu okružní křižovatky silnic III/28719 a III/28727. Revitalizovalo se okolí kostela Církve československé husitské, opravily se zpevněné plochy, vysadila se zeleň a zrekonstruovaly se autobusové zastávky. Zároveň se vytvořila komunikace pro pěší i odpočinkové zóny.  

Příjemce Obec Jenišovice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00083
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. březen 2009 až 1. srpen 2009
Místo realizace Jenišovice
Celkové způsobilé výdaje 5 497 636,01 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 085 312,88 Kč
Z toho dotace EU 4 672 990,21 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět