Komunitní centrum obce Sloup v Čechách

-
 

KC Sloup - zahájení stavby Bývalý kulturní dům ve Sloupu v Čechách se přeměnil v Komunitní centrum. Objekt je součástí vesnické památkové zóny Sloup. Vznikly zde vhodné prostory pro spolkovou činnost, rekvalifikační kurzy a volnočasové aktivity obyvatel Sloupu i mikroregionu Novoborska.  

Příjemce Obec Sloup v Čechách
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00638
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 31. březen 2011 až 1. listopad 2012
Místo realizace Sloup v Čechách
Celkové způsobilé výdaje 77 351 008,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 71 549 682,38 Kč
Z toho dotace EU 65 748 356,78 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Stránky projektu: Komunitní centrum Sloup

Zpět