Komunitní centrum Ruprechtice

-
 

Společenské a kulturní aktivity, které žadatel v současné době poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Stavební úpravy nemovitostí fary vytvořily, z prozatímně upravených prostor, uspořádaný celek. Prostory nyní slouží společenským a kulturním aktivitám, které žadatelposkytuje široké veřejnosti. Nyní vnitřní prostory svým prostorovým a hygienickým standardem splňují současné nároky uživatelů. Nedílnou částí projektu byla i úprava přilehlých pozemků zahrady pro volnočasové aktivity rodin s dětmi.  

Příjemce Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01256
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. květen 2012 až 20. květen 2015
Místo realizace Liberec - Ruprechtice
Celkové způsobilé výdaje 8 800 138,15 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 480 117,23 Kč
Z toho dotace EU 7 480 117,23 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět