Komunitní centrum Trstěnice

-
 

V obci u Litomyšle funguje od roku 2012 centrum, které nabízí prostory pro řadu volnočasových aktivit. Je tady posilovna, herna na stolní tenis i kulečník, provozují se zde rukodělné kroužky, vyučuje se hra na kytaru, schází se tu maminky v rodinném centru i klub seniorů, pořádají se zde různé oslavy a společenské akce. Podařilo se tak rozvinout spolkový život v obci a zároveň zachránit starou zchátralou faru. „Je to krásná stavba, která se díky tomu projektu zachovala, jinak by asi spadla,“ hodnotí význam projektu starosta Trstěnice Jan Sigl.  Za vznikem projektu stála Římskokatolická farnost   Trstěnice, která také centrum v současnosti provozuje.   

Příjemce Komunitní centrum Trstěnice z.s.p.o.
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00699
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. leden 2010 až 1. listopad 2012
Místo realizace Trstěnice
Celkové způsobilé výdaje 18 924 431,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 434 256,75 Kč
Z toho dotace EU 15 101 749,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět