Kongresové a rekreační centrum - GOLF CLUB U Hrádečku

-
 

Nabídka kongresového a rekreačního centra - GOLF CLUB U Hrádečku zvýšila celoroční cestovní ruch v Královéhradeckém kraji a zatraktivnila lokalitu Mladých Buků i mimo hlavní zimní sezonu. V současné době vzrůstá poptávka po vyžití v golfovém areálu, zájem je také o kongresovou turistiku a wellness, které při původním stavu objektu i sportoviště zájemce neuspokojily. Projekt uzpůsobil kapacitu, typ i kvalitu poskytovaných služeb poptávce.   

Příjemce GOLF CLUB U Hrádečku s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00332
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 4. červen 2008 až 16. září 2009
Místo realizace Mladé Buky
Celkové způsobilé výdaje 97 645 711,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 58 587 426,75 Kč
Z toho dotace EU 49 799 312,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět