Kontroly 2007

-
 

Obsahem projektu bylo zajistit kontrolu projektů v rámci  ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především mzdové náklady, vzdělávání a cestovné pracovníků zabývajícími se kontrolami; náklady na externí kontrolní pracovníky, právní a konzultační služby spojené s oblastí kontrol a další náklady související s oblastí kontrol (vybavení kontrolních skupin aj.).  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/01.00004
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. leden 2007 až 29. únor 2008
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 1 237 450,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 237 450,00 Kč
Z toho dotace EU 1 051 832,50 Kč

Zpět