Kontroly 2008

-
 

Obsahem projektu bylo zajistit kontrolu projektů v rámci  ROP Severovýchod. Projekt zahrnoval především náklady na kontrolní pracovníky, právní a konzultační služby spojené s oblastí kontrol a další náklady související s oblastí kontrol (vybavení kontrolních skupin aj.) a nesrovnalostí.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00036
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 1 515 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 515 000,00 Kč
Z toho dotace EU 1 287 750,00 Kč

Zpět