Krkonoše - nová šance pro cestovní ruch

-
 

Krkonoše - nová šance pro cestovní ruch Krkonoše - svazek měst a obcí zpracoval projekt, díky němuž došlo ke koordinaci činností prezentujících Krkonoše jako jeden celek. Díky dotaci tak vznikl webový informační systém turistického regionu Krkonoše, uskutečnilo se také šest informačních kampaní zaměřených především na turisty a sportovce, kteří do hor míří nejčastěji. Vytvořeny byly propagační materiály, rozhlasové spoty a propagační předměty.  

Příjemce Krkonoše - svazek měst a obcí
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00892
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. srpen 2010 až 11. říjen 2013
Místo realizace Krkonoše
Celkové způsobilé výdaje 8 630 121,68 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 982 862,09 Kč
Z toho dotace EU 7 335 603,01 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět