Krytý plavecký bazén v Litomyšli

-
 

Bazén v Litomyšli Bazén byl doposud chybějícím prvkem sportovního areálu v Litomyšli. Moderní stavba využívá obnovitelné zdroje energie a z hlediska funkčnosti obsahuje vše, co dnes návštěvník od moderních bazénů očekává - 5 drah o délce 25 m a nezbytné doplňky jako tobogán, vířivku a páru.  

Příjemce MĚSTO LITOMYŠL
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00081
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. červen 2009 až 15. prosinec 2010
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 111 859 658,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 55 929 829,09 Kč
Z toho dotace EU 51 395 877,49 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Zpět