Kuks - Braunův kraj

-
 

Braunův kraj Projekt řešil komplexní rozvoj okolí hospitálu na Kuksu. Vytvořen byl destinační management oblasti, doplněna síť turistických informačních center, vznikly propagační materiály a předměty, došlo ke spuštění webové stránky včetně informačního a mapového systému a začalo se užívat logo a vizuální styl destinace. Navíc byl k propagaci pořízen také zvukový záznam "Deset zastavení na Kuksu", reklamní spot a vyrobeno DVD "Příběh utrpení a nadějí člověka - křížová cesta". Vznikla také naučná stezka "Dvanáct zastavení na Kuksu" s využitím bluetooth. Kuks a celá oblast byly prezentovány na veletrzích v České republice a uspořádáno bylo hned několik workshopů.  

Příjemce Revitalizace KUKS, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00999
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 3. květen 2010 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Kuks
Celkové způsobilé výdaje 6 392 916,33 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 913 447,60 Kč
Z toho dotace EU 5 433 978,88 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět