Kulturně - společenské centrum Holetín

-
 

Z nevyužívaného komplexu výrobních ploch a budov se stalo centrum kulturně společenského života v Holetíně na Hlinecku. V chátrajícím objektu vznikla multifunkční klubovna se zázemím a informačním koutkem o regionu, dále nové sportoviště a kancelář pro správce celého objektu. Vše je bezbariérově přístupné. Centrum slouží zejména místním spolkům a obecním aktivitám. Pravidelně se tu koná sousedské besedování, děti si sem každé středeční odpoledne docházejí hrát, cvičí se tu jóga, hraje se stolní tenis, tvořiví občané se vyžijí v keramické dílně. Holetínští v centru pořádají také dětské karnevaly či vítání občánků, své prostory nabídl objekt i pro zasedání zástupců mikroregionu. Centrum nabízí i zaměstnání na poloviční pracovní úvazek.  

Příjemce Obec Holetín
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00597
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. listopad 2009 až 15. červenec 2010
Místo realizace Holetín
Celkové způsobilé výdaje 10 158 658,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 396 757,70 Kč
Z toho dotace EU 8 634 858,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět