Kulturní a spolkový dům Černilov

-
 

Černilov 1 Ve spolkovém a kulturním domě, který integruje základní potřeby obce, kromě obecního úřadu sídlí také občanská sdružení, neziskové a další místní organizace i spolky. Podobný typ zařízení v obci chyběl a obyvatelé Černilova tak vyhledávali spolkovou činnost ve 12 km vzdáleném Hradci Králové.  

Příjemce Obec Černilov
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00084
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 31. říjen 2009
Místo realizace Černilov
Celkové způsobilé výdaje 11 966 951,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 069 430,55 Kč
Z toho dotace EU 10 171 909,15 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět