Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno

-
 

Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno vzniklo díky získané dotaci z ROP Severovýchod na rekonstrukci objektu bývalého muzea. Povedlo se vybudovat moderní a funkční zázemí pro kulturní, vzdělávací a spolkové aktivity. Po celou dobu rekonstrukce přestavba probíhala pod dozorem Státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Jejich požadavky směřovaly k tomu, aby zůstal zachován historický ráz budovy. Na fasádě budovy je zachováno původní členění vzhledu a to včetně ozdobných říms. V objektu jsou použity repliky původních oken a zadních vchodových dveří. V suterénu budovy jsou okna osazena replikami stávajících mříží. Z přední části budovy se vstupuje do objektu repasovanými hlavními vchodovými dveřmi.  Mezi I. patrem a přízemím se podařilo dochovat původní styl dřevěného schodiště. Na chodbě v přízemí jsou zachované původní klenby. V přízemí budovy se nachází knihovna a informační centrum. Při vstupu do knihovny je umístěna recepce. V dětském oddělení je vyhrazen prostor pro pořádání besed s dětmi. Dále jsou v knihovně k využití čtyři počítačové stanice připojené na internet a v celém prostoru knihovny je k dispozici wi-fi připojení. V prvním patře budovy se nachází malá scéna, ateliér a kancelář. V prostorech suterénu se nachází zázemí Kulturního a vzdělávacího centra a školící místnost. Součástí rekonstrukce kulturního a vzdělávacího centra bylo i vybudování dětského hřiště. Díky tomu došlo k oživení přiléhající zahrady a prostor může být opět plně využit veřejností.  

Příjemce Město Kopidlno
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00617
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. září 2012
Místo realizace Kopidlno
Celkové způsobilé výdaje 22 483 698,13 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 797 420,76 Kč
Z toho dotace EU 19 111 143,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět