Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu

-
 

Konec dlouhému obcházení. Po letech plánů a snění se v roce 2012 stalo přemostění řeky Orlice u zimního stadionu realitou. Stovky studentů i obyvatel města už nemusí kličkovat po Moravském mostě a mohou směle proudit rovnou přes novou lávku, která spojuje Moravské Předměstí s centrem města. Unikátní konstrukce lávky vzbuzuje už od počátku úžas. Její provedení budí dojem, že oba břehy řeky spojuje s naprostou lehkostí – snad jako by se vznášela ve vzduchu. Není tak divu, že pozornost vzbudila i u odborníků a vysloužila si mnohá ocenění, mimo jiné i titul Stavba roku 2012.   

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01142
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 30. červenec 2011 až 31. květen 2012
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 24 502 528,89 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 827 149,41 Kč
Z toho dotace EU 20 827 149,41 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Klenutá konstrukce pochází z dílny uznávaného architekta a univerzitního profesora v Cáchách Mirko Bauma. Lávka se za poslední měsíce opakovaně mění i v pomyslný most lásky, kdy na ní přibývají visací zámky symbolizující pevný vztah.

Zpět