Liberec - přestavba křižovatky I/35 a III/2784

-
 

Mimoúrovňová křižovatka čtyřpruhové silnice je nejrušnější libereckou komunikací. Denně jí projede okolo osmnácti tisíc vozidel. Nárůstem dopravy dochází k jejímu přetížení, a tím i k zhoršení technického stavu. Cílem projektu byla přestavba křižovatky, kdy předchozí soustava úrovňových neřízených křižovatek byla nahrazena okružní křižovatkou se směrovou i výškovou úpravou vstupujících komunikací. S rekonstrukcí křižovatky se provedla i úprava odvodnění komunikací, chodníků, sadové a terénní úpravy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00029
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. březen 2008 až 1. květen 2009
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 91 691 417,96 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 84 814 561,13 Kč
Z toho dotace EU 77 937 704,82 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Napsali o nás:

Liberecký kraj /snižování hluku na silnici/

Stavební firma /o přestavbě/

Zpět