Litomyšlská nemocnice, a.s. - obnova přístrojového vybavení oddělení lůžkové a intenzivní péče

-
 

Předmětem projektu byla modernizace a pořízení nových přístrojů a technologií v rámci pracovišť ARO, JIP interního oddělení a interního lůžkového oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. Zároveň byla na těchto odděleních obnovena lůžka.  

Příjemce Litomyšlská nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01372
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. únor 2015 až 15. září 2015
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 21 136 057,17 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 136 057,17 Kč
Z toho dotace EU 21 136 057,17 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět