Lůžkový hospic v Libereckém kraji

-
 

Hospic vznikl z bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci. Proběhly stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Lůžkový hospic poskytuje poskytovat hospicovou (paliativní) péči nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. V Lůžkovém hospici, který v Libereckém kraji chyběl, bylo vybudováno 28 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím, dále zázemí pro stážisty, rodinné příslušníky a zdravotnický personál. Hospic vytváří zázemí pro domácí hospicovou péči, edukační činnost, půjčovnu pomůcek a poradnu pro pacienty. V rámci rekonstrikce došlo i na sadové a terénní úpravy, oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01332
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. březen 2013 až 31. prosinec 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 102 537 383,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 87 156 775,88 Kč
Z toho dotace EU 87 156 775,88 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět