Malá náves Studnice

-
 

Se svými zhruba 330 obyvateli nepatří Studnice zrovna k těm velkým obcím. To však neznamená, že by se tady měl zastavit čas a pomalu i život. Právě naopak. Studničtí patří k těm „akčním“ zástupcům malých obcí, a tak neváhali a rozhodli se zkusit štěstí při získávání dotací z ROP Severovýchod. A uspěli. Jejich menší náves nebyla reprezentativním prostorem, natož místem, kde by se obyvatelé dobrovolně zdrželi na kus řeči. A to se mělo změnit. Díky evropským penězům došlo k vydláždění prostoru zámkovou dlažbou, byla vytvořena parkovací stání a přilehlá komunikace se dočkala odvodnění a zcela nového asfaltového povrchu. Mladé rodiny s dětmi, kterých je v obci stále víc, ocenily především vznik dětského hřiště s dřevěnými atrakcemi, klouzačkou a lavičkou. Navíc je prostor oplocený, takže pro děti mnohem bezpečnější. Ti starší zase ocenili novou dominantu obce, dřevěný altán. Přibyly také odpadkové koše, místo pro tříděný odpad a spousta zeleně.   

Příjemce Obec Studnice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00594
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 17. únor 2010
Místo realizace Studnice
Celkové způsobilé výdaje 4 293 546,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 971 530,59 Kč
Z toho dotace EU 3 649 514,59 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Během projektu nazvaného Malá náves Studnice došlo také na rekonstrukci původní studny, podle níž nese obec svůj název. 

Zpět