Manažerský informační systém

-
 

Obsahem projektu bylo vytvoření, dodání, zprovoznění a následné zajištění provozu Manažerského informačního systému. Manažerský informační systém zajišťuje sledování, analýzu a řízení procesů v rámci ROP SV.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/20.01090
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 20
Doba realizace 25. červen 2010 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 1 164 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 164 000,00 Kč
Z toho dotace EU 989 400,00 Kč

Zpět