Marketing cestovního ruchu Broumovska

-
 

Marketing cestovního ruchu Broumovska Broumovsko je region, který disponuje potenciálem pro cestovní ruch - přírodním (lokalizace v CHKO Broumovsko) i historicko-kulturním (působnost řádu Benediktinů a výstavba venkovských kostelů staviteli Dientzenhoferovými). Vybaven je také kvalitní a hustou sítí cyklostezek a značených turistických tras. Projekt tak využil těchto předností a s využitím vytvoření propagačních materiálů a dalších cílených aktiv došlo k zviditelnění regionu Broumovska nejen v České republice.   

Příjemce Broumovsko
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00949
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. listopad 2010 až 20. prosinec 2013
Místo realizace Broumovsko
Celkové způsobilé výdaje 2 371 847,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 193 958,43 Kč
Z toho dotace EU 2 016 069,90 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět