Marketing cestovního ruchu - Špindlerův Mlýn

-
 

Hlavním cílem projektu byla podpora cestovního ruchu a turismu ve Špindlerově Mlýně prostřednictvím propagačních materiálů a prezentování města na veletrzích cestovního ruchu. Město předpokládalo, že rozvoj cestovního ruchu přiláká větší počet návštěvníků, což přispěje k lepšímu využití stávajícího potenciálu této příhraniční oblasti. Díky novým, moderním vytvořeným propagačním materiálům se mimo jiné také zvýšila konkurenceschopnost turistických oblastí v rámci nabízených možností cestovního ruchu. V rámci projektu také vznikly infokiosky, město našlo svého maskota, který také pomáhá při propagaci oblasti a zkvalitněna byla také webová prezentace Špindlerova Mlýna a okolí.  

Příjemce Město Špindlerův Mlýn
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00789
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. srpen 2010 až 31. prosinec 2011
Místo realizace Špindlerův Mlýn
Celkové způsobilé výdaje 2 974 858,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 751 744,08 Kč
Z toho dotace EU 2 528 629,69 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět