Marketingová podpora témat cestovního ruchu v Pardubickém kraji

-
 

Cílem projektu bylo zvýšení přitažlivosti Pardubického kraje z pohledu cestovního ruchu a zvýšení informovanosti návštěvníků i zprostředkovatelů v cestovním ruchu o jeho atraktivitách, a to prostřednictvím koncentrované propagace.  

Příjemce Destinační společnost Východní Čechy
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00882
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. únor 2010 až 31. leden 2012
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 4 905 704,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 537 776,47 Kč
Z toho dotace EU 4 169 848,64 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět