Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

-
 

Český ráj 2012 Rozšířit možnosti turistiky se snaží region Český ráj. Rád by zachoval návštěvnost, prodloužil sezonu a přivedl návštěvníky i do méně známých lokalit. „Pomoci by mělo zpracování čtyř různých studií produktů cestovního ruchu: Český ráj bez bariér, Za pohádkou do ČR, Zlatá stezka, Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji,“ vysvětluje Pavla Bičíková, projektová manažerka.   Český ráj chce informovat díky prezentacím na domácích a zahraničních trzích, veletrhům, informačním kampaním, propagačním materiálům a internetu – na oficiálním webu www.cesky-raj.info a produktových stránkách, např. www.ceskyrajdetem.cz . „Rádi u nás přivítáme české i zahraniční turisty, očekáváme je hlavně z Německa, Holandska a Polska,“ přeje si Bičíková.  

Příjemce Sdružení Český ráj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00947
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. říjen 2010 až 15. září 2013
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 7 740 104,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 159 596,37 Kč
Z toho dotace EU 6 579 088,56 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Prázdninová nabídka aktivit na každý den léta 2012
Tisková zpráva Sdružení Český ráj ze dne 2. 7. 2012

Napsali o nás:

Czech Travel Press: Marketingové aktivity v propagaci Českého ráje

Zpět