Materiálně - technická podpora studijních oborů aplikované chemie

-
 

Nové vybavení Střední umělecko průmyslová škola sklářská v Železném Brodu získala nové materiálně – technické vybavení. Konkrétně pořídila vybavení pro učebnu pro nově zavedený obor Aplikovaná chemie. Vzniklo tak zázemí pro kvalitní a moderní výuku odborných předmětů pomocí ICT.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00397
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. březen 2009
Místo realizace Železný Brod
Celkové způsobilé výdaje 1 422 629,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 315 931,77 Kč
Z toho dotace EU 1 209 234,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět