Materiálně - technické vybavení

-
 

Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou neměla dostatečné zázemí v oblasti informačních technologií pro výuku oborů Ekonomika a podnikání, Zlatník a klenotník a Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, potažmo pro žáky celé SŠ řemesl a služeb. Škola s přispěním dotace z ROP Severovýchod získala 32 počítačů, včetně monitorů, dvě tiskárny, servery, dataprojektory, závěsné dataprojektory, dvě plátna, videokameru a zábleskové zařízení.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01208
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 9. duben 2013 až 8. červen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 415 608,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 353 267,58 Kč
Z toho dotace EU 353 267,58 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.sosjbc.cz/web/view.php?nazevclanku=vitejte-na-nasich-strankach&cisloclanku=2010090001

Zpět