Mechatronika prakticky

-
 

Nové laboratoře a vybavení Škola vybavila laboratoře pro výuku mechatroniky a vytvořila technické zázemí, které posílilo praktické složky výuky a rozšířilo možnosti ve výuce tak, aby žáci získali zkušenosti požadované od zaměstnavatelů, které jim pomohou získat na trhu práce kvalitní a odpovídající uplatnění.  

Příjemce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01110
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. červen 2011 až 31. březen 2012
Místo realizace Jičín
Celkové způsobilé výdaje 4 381 851,86 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 724 574,08 Kč
Z toho dotace EU 3 724 574,08 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět