Město Mimoň - Rekonstrukce Zámeckého mostu včetně úpravy nátoku vodního toku Ploučnice

-
 

Most v novém Zámecký most v Mimoni byl součástí komplexu Mimoňského zámku, který byl v 80. letech 20. století zdemolován. Několik let se nacházel v havarijním stavu. Most, kulturní památka, je nejkratší spojnicí mezi Sídlištěm pod Ralskem a středem města a také vede k turisticky zajímavým místům, jako je kopec a zřícenina hradu Ralsko, bývalý Zámecký park, areál Božího hrobu a objekt bývalého Špitálu, který se bude rekonstruovat na muzeum. Rekonstrukce mostu navázala na již provedenou stabilizaci základů a spočívala v celkové obnově všech poškozených částí mostu. Zároveň došlo k úpravě koryta řeky Ploučnice na návodní straně. Projekt přispěl k zachování významné pěší a cyklistické spojnice mezi jednotlivými částmi města a turistickými cíly Mikroregionu Podralsko.  

Příjemce Město Mimoň
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00536
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 11. prosinec 2009 až 30. červen 2011
Místo realizace Mimoň
Celkové způsobilé výdaje 13 197 434,36 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 207 626,77 Kč
Z toho dotace EU 11 217 819,19 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Zámecký most je nominován na Stavbu roku Libereckého kraje /foto/

Zpět