Městské muzeum Frýdlant - rekonstrukce památkově chráněného objektu

-
 

Historicky cenná budova bývalého špitálu ve Frýdlantu, nacházející se v památkové zóně města, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Městské muzeum, které vystavovalo své cennosti v budově frýdlantské radnice, zde získalo nové prostory, ve kterých prezentuje mimo jiné v minulosti archivované exponáty. Velkým lákadlem je středověká replika pět set let staré pece na chleba, jejíž pozůstatky byly objeveny při archeologickém průzkumu bývalého špitálu. Na její stavbě se podílela i široká veřejnost a žáci místních základních škol. Rekonstrukcí historické budovy vznikly také prostory pro interaktivní výstavy, besedy, prezentace i menší hudební a dramatická vystoupení.  

Příjemce Město Frýdlant
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00793
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. leden 2011 až 31. červenec 2012
Místo realizace Frýdlant
Celkové způsobilé výdaje 22 502 792,44 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 815 083,00 Kč
Z toho dotace EU 19 127 373,57 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Napsali o nás:

Liberecký deník, 2. 5. 2012: Ve Frýdlantě postaví repliku pět set let staré pece a upečou v ní chleba

Postavme společně pec a upečmě chleba

Liberecký deník, 9. 5. 2012: Středověký chléb tahali z dobové pece

Ke stažení:

Plakátek k slavnostnímu otevření

Zpět