Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou - revitalizace veřejného prostranství a zeleně

-
 

Městský hřbitov prošel kompletní rekonstrukcí, a to vybudováním oplocení, rekonstrukcí chodníků a příkopových žlabů. Také se obnovila zeleň hřbitova, která v minulosti byla započata, ale nikdy se nedokončila. Hřbitov se doplnil vhodným mobiliářem.  

Příjemce Město Rokytnice nad Jizerou
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00580
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 31. srpen 2009 až 31. květen 2011
Místo realizace Rokytnice nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 7 927 426,49 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 332 869,50 Kč
Z toho dotace EU 6 738 312,51 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět