Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí

-
 

Obyvatelé Mimoně se dočkaly nového kruhového objezdu Tyršova náměstí a opravy silnice na průtahu městem Česká Lípa - Mnichovo Hradiště. Součástí projektu bylo i vybudování nových odstavných ploch pro auta, vymezení prostoru pro cyklisty a chodce.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01185
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 1. květen 2012 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 64 723 011,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 55 014 559,40 Kč
Z toho dotace EU 55 014 559,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět