MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

-
 

Ilustrační snímek podoby nových vozů Díky evropským dotacím byly pořízeny dva kusy moderních železničních kolejových vozidel pro potřeby cestujících v Pardubickém kraji.  

Příjemce České dráhy, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/16.01040
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 16
Doba realizace 1. srpen 2010 až 31. červenec 2012
Místo realizace Pardubický kraj
Celkové způsobilé výdaje 77 334 350,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 30 933 740,00 Kč
Z toho dotace EU 30 933 740,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět