Moderními technologiemi k vyššímu uplatnění na trhu práce

-
 

Moderními technologiemi k vyššímu uplatnění na trhu práce Zmodernizovat vybavení školy pro praktickou výuku a tím i zvýšit budoucí uplatnění absolventů na trhu práce se rozhodla SPŠ Hronov, která uspěla v řízení a získala dotaci z ROP Severovýchod. Díky ní došlo k inovaci školního strojového parku. V rámci projektu byly modernizovány školní strojní dílny, elektrodílny a došlo k doplnění modernizované učebny pro výuku CAD technologií nákupem 3D tiskárny. Pořízeny byly také doplňující sady nástrojů pro robotizované pracoviště, průmyslový vysavač, navíječky, moderní stroje pro obrábění kovů včetně příslušenství a stroja a nástroja pro elektrodílny. „Znalost a orientace absolventů v moderních technologiích jim usnadní první vstup do zaměstnání a tím se sníží jejich nezaměstnanost z důvodu chybějících dovedností a znalostí nových technologií,“ upřesnil zástupce ředitele Ladislav Volhejn. Škola je jedinou technickou školou v regionu Broumovska, Policka a Hronovska, která vzdělává žáky v oboru strojírenství a elektrotechniky.  

Příjemce Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01277
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 31. leden 2015 až 30. červen 2015
Místo realizace Hronov
Celkové způsobilé výdaje 2 667 351,53 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 133 881,22 Kč
Z toho dotace EU 2 133 881,22 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět