Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání

-
 

V Chlumci nad Cidlinou modernizovali základní školu. Rozšířila se učebna zeměpisu a odborná učebna výrobně - řemeslných činností, vybavily se také třídy v nedávno postavené půdní vestavbě. Proměnu doznala i odborná učebna výtvarné výchovy. Do kmenových tříd I. a II. stupně byly instalovány interaktivní tabule, vše s ohledem na celkovou modernizaci výuky a zavádění nových výukových programů.  

Příjemce ZŠ Chlumec nad Cidlinou
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00514
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 2. listopad 2009 až 31. březen 2010
Místo realizace Chlumec nad Cidlinou
Celkové způsobilé výdaje 9 490 803,42 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 778 991,75 Kč
Z toho dotace EU 8 067 181,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět