Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů

-
 

Větší konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce si slibovala od projektu na modernizaci technického vybavení Střední škola zahradnická v Kopidlně. Díky dotaci z ROP Severovýchod byla pořízena nová zahradní technika k ošetřování trávníků, pro zpracování půdy, na ochranu ovocných kultur a pro setí a pro zpracování dřevního odpadu. Pořízeny byly také transportní vozíky na hrnkové květiny a nové vybavení přibylo v učebnách praktického výcviku. Veškerá pořízená technika je tak využívána při cvičení odborných předmětů – zelinářství, květinářství, ovocnictví, sadovnictví a ochrana rostlin.    

Příjemce Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01300
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červen 2014 až 30. červen 2014
Místo realizace Kopidlno
Celkové způsobilé výdaje 989 066,72 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 791 253,37 Kč
Z toho dotace EU 791 253,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět