Modernizace a obnova přístrojů pro kvalitní péči v MMN v Jilemnici

-
 

Díky projektu bylo zmodernizováno a pořízeno přístrojové vybavení na specializovaných odd. Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici (MMN). Šlo o obnovu přístrojů, které  dosluhovaly, neodpovídaly současným moderním trendům,  u kterých byla překročena doporučená doba použitelnosti, jejich údržba, opravy a dostupnost náhradních dílů již byla stále komplikovanější. Byly pořízeny nové technologie, přispívající k zvýšení kvality vyšetření, bezpečnosti zdravotní péče, diagnostické výtěžnosti z RTG snímků, komfortu pro pacienty i lékaře. Dále došlo k revitalizaci prostor s ekologickou zátěží na RDGO. Projekt přispěl k udržení již nastaveného stupně kvality poskytování zdravotní péče, tak aby odpovídala standardům EU.  

Příjemce Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01355
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 26. listopad 2013 až 31. červenec 2015
Místo realizace Jilemnice
Celkové způsobilé výdaje 19 648 032,68 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 648 032,68 Kč
Z toho dotace EU 19 648 032,68 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět