Modernizace a rozšíření veřejného sportovního areálu v Rabštejnské Lhotě

-
 

Areál v Rabštejnské Lhotě Díky modernizaci a rozšíření stávajícího sportovního areálu v Rabštejnské Lhotě byl vybudován multifunkčních prostor pro volnočasové aktivity včetně zázemí. V areálu byly zregenerovány stávající travnaté plochy, vystaveny univerzální plochy s umělým povrchem a osvětlením, běžecké dráhy s pískovým doskočištěm, betonová free-style plocha, pískové hřiště na beach volejbal a dětské hřiště. Přístavbou stávajícího objektu obecního úřadu byl objekt rozšířen tak, že vznikly i prostory pro indoorové aktivity.  

Příjemce Obec Rabštejnská Lhota
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00054
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. březen 2009 až 30. prosinec 2009
Místo realizace Rabštejnská Lhota
Celkové způsobilé výdaje 7 805 473,41 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 220 062,81 Kč
Z toho dotace EU 6 634 652,32 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět