Modernizace a zvýšení kapacity penzionu Premiér

-
 

Hotel Penzion Premiér se nachází v lokalitě oblíbené turisty, v blízkosti Jizerské magistrály. Podoba areálu je po rekonstrukci atraktivnější pro návštěvníky. Rozšířila se kapacita ubytovací i stravovací. Nově si hosté můžou zahrát bowling. Na parkoviště se vejde i více aut, z toho jsou dvě určena pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

Příjemce František Jelínek
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00988
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. červen 2010 až 30. duben 2013
Místo realizace Janov nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 18 402 874,16 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 041 723,96 Kč
Z toho dotace EU 9 385 465,36 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět