Modernizace centrálních operačních sálů

-
 

Projekt zabezpečil modernizaci přístrojového vybavení včetně doprovodných investic. Jednalo se o pořízení 3 ks endoskopických věží, 2 operačních stolů, 2 plně vybavených anesteziologických přístrojů s plnou monitorací, 1 anesteziologického přístroje, 1 ultrazvuku pro anestezii/resuscitačníoddělení. Celkem tedy 9 přístrojů, které  zvýšily úrovně lékařské péče, komfortu a bezpečnosti pacientů.  

Příjemce Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01352
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. září 2013 až 30. září 2015
Místo realizace Česká Lípa
Celkové způsobilé výdaje 9 874 371,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 874 371,00 Kč
Z toho dotace EU 9 874 371,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět