Modernizace dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné

-
 

Dětský domov v Dolní Čermné Modernizace dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné přispěje k posílení integrace dětí ohrožených sociální exkluzí do běžné společnosti a k prevenci sociálně patologických jevů. V rámci projektu se vytvořily oddělené prostory pro jednotlivé rodinné skupiny a startovací bunňky pro děti starší 16 let.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00264
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 3. listopad 2008 až 31. leden 2010
Místo realizace Dolní Čermná
Celkové způsobilé výdaje 42 940 063,62 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 39 719 558,84 Kč
Z toho dotace EU 36 499 054,07 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět