Modernizace dětského domova rodinného typu v Holicích

-
 

Dětský domov v Holicích Dětský domov v Holicích nahrazuje rodičovskou péči dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Všechna zařízení tohoto typu v České republice byla na základě zákona transformována z dětských domovů internátního typu na dětské domovy rodinného typu. Holický objekt však svým prostorovým uspořádáním této změně neodpovídal. Také proto se přistoupilo k jeho celkové rekonstrukci. Modernizace dětského domova je pojata komplexně, včetně interiérů a úpravy venkovního okolí.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00342
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 3. listopad 2008 až 31. srpen 2009
Místo realizace Holice
Celkové způsobilé výdaje 23 145 003,14 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 409 127,90 Kč
Z toho dotace EU 19 673 252,66 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět