Modernizace dílen SPŠKS Hořice

-
 

Modernizace dílen SPŠKS Hořice Pokračovat v modernizaci a obnově vybavení dílen pro praktickou výuku se rozhodla SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích. Projekt realizovaný ve školním roce 2014/2015 navázal na již realizovanou část, během níž se díky podpoře z ROP Severovýchod podařilo pořídit  3D robotizovaný obráběcí stroj (ROS) se skenovacím zařízením určený k opracování kamene. Nyní bylo zakoupeno dovybavení laboratoře 3D tiskárnou, jako poslední položkou modelování ve 3D a dílny byly také doplněny CNC kotoučovou pilou na tvarové řezání kamene k přípravě polotovarů pro robotické pracoviště. Součástí projektu byly také navazující stavební úpravy, které souvisely s dokončením laboratoří a instalací CNC kotoučové pily a jejího připojení na stávající recyklační a filtrační jednotku. Studenti tak už mají možnost během výuky se seznámit se stroji, které jsou dnes běžně v tomto oboru ve firmách využívány, což přispívá ke zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce.  

Příjemce Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01283
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. duben 2014 až 31. březen 2015
Místo realizace Hořice
Celkové způsobilé výdaje 3 982 342,54 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 185 874,02 Kč
Z toho dotace EU 3 185 874,02 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Sochu Austrie připomínající bitvu na Chlumu u Hradce Králové v roce 1866, která byla poškozena, restaurovali právě studenti hořické SPŠ kamenické a sochařské. Stejně tak plastika k výročí upálení Mistra Jana Husa umístěná v Kostnici, pochází od jedné ze studentek školy.

Zpět