Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci

-
 

Liberecké muzeum severních Čech prošlo modernizací. V rámci projektu byl nainstalován chybějící bezpečnostní systém, rekonstrukce se dotkla výstavních prostor i zázemí pro zaměstnance a návštěvníky muzea. Nový je bezbariérový přístup do budovy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01261
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 15. červenec 2013 až 30. listopad 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 9 374 234,29 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 968 098,91 Kč
Z toho dotace EU 7 968 098,91 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět