Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku

-
 

Laboratoře na Střední průmyslové škole v České Lípě byly zastaralé a nevyhovující. V rámci projektu bylo vybudováno celkem šest moderních laboratoří pro praktickou výuku žáků a rekonstrukce se dočkaly i šatny, které jsou nezbytným zázemím laboratoří. Primární využití laboratoří je určeno oborům Informační technologie a Strojírenství.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01214
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 9. duben 2013 až 10. září 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 6 239 336,02 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 303 435,60 Kč
Z toho dotace EU 5 303 435,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.sps-cl.cz/

Zpět