Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice

-
 

Z dotace z ROP Severovýchod byly zakoupeny nové postele s matracemi, stolky a vyšetřovací lůžka. V rámci modernizace přístrojové techniky stanic JIP byly zakoupeny monitory vyššího typu a jejich centrály, EKG přístroje, infuzní pumpy, injekční dávkovače, defibrilátory, plicní ventilátory, externí kardiostimulátory, odsávací přístroj, dezinfektory podložních mís, monitory invazivních tlaků, bronchoskop. Pořízena byla i řada dalších přístrojů, např. gastroskop, myčka endoskopů, sada na insuflaci a lineární dávkovače, infuzní pumpy a další.  

Příjemce Chrudimská nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01368
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. únor 2015 až 15. září 2015
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 25 157 242,68 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 25 157 242,68 Kč
Z toho dotace EU 25 157 242,68 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět