Modernizace městského úřadu

-
 

Po rekonstrukci Městský úřad v Jablonném v Podještědí sídlí ve dvou sousedících budovách, které již nevyhovovaly potřebám městského úřadu. Město proto zmodernizovalo obě budovy, které jsou bezbariérově přístupné, nízkoenergetické a nově prostorově uspořádané. Realizací projektu se zvýší také efektivita a kvalita vykonávaných činností městského úřadu.  

Příjemce Město Jablonné pod Ještědí
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00685
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 15. říjen 2007 až 15. červen 2011
Místo realizace Jablonné pod Ještědí
Celkové způsobilé výdaje 22 839 372,46 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 126 419,52 Kč
Z toho dotace EU 19 413 466,58 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Z realizace projektu

Zpět