Modernizace místní komunikace v obci Plavy

-
 

Opravený most Obec je správcem místní komunikace, spojující krajskou silnici III. třídy směr Plavy -Vysoké nad Jizerou s průmyslovým areálem v okrajové části obce. Součástí této komunikace je také most přes řeku Kamenici, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Textilní firma v areálu představuje pro Plavy a okolí jeden z nejvýznamnějších zdrojů pracovních příležitostí. Přístupová komunikace díky mostu však nevyhovovala jejím nárokům na obslužnost provozu a další rozvoj výroby. Pro občany denně docházející za prací byla cesta přes most nebezpečná, jiná přístupová komunikace do areálu nevede. Za přispění evropské dotace se proto most opravil a zmodernizoval.  

Příjemce Obec Plavy
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00704
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. květen 2010 až 15. listopad 2010
Místo realizace Plavy
Celkové způsobilé výdaje 2 972 151,16 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 749 232,61 Kč
Z toho dotace EU 2 526 321,86 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět