Modernizace multifunkční laboratoře

-
 

Obsahem projektu bylo vybudování multifunkční laboratoře pro získání praktických dovedností v technických a přírodovědných oborech. Drobnými stavebními úpravami byla stávající učebna  zmodernizována  vybavena moderním a bezpečným zařízením, přístroji a vybavením.   

Příjemce Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01284
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. březen 2014 až 15. prosinec 2014
Místo realizace Letohrad
Celkové způsobilé výdaje 1 492 665,63 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 194 132,11 Kč
Z toho dotace EU 992 622,31 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět