Modernizace Nemocnice následné péče Moravská Třebová

-
 

Nemocnice následné péče v Moravské Třebové získala rekonstruovanou kuchyň a nové přístroje. Potřebné rekonstrukce včetně nového strojního vybavení se dostalo i stravovacímu provozu, který už slouží svému účelu. Využívají ho jak pacienti, tak zdravotníci a ostatní zaměstnanci nemocnice.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01373
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. červenec 2014 až 1. srpen 2015
Místo realizace Moravská Třebová
Celkové způsobilé výdaje 5 132 705,18 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 132 705,18 Kč
Z toho dotace EU 5 132 705,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět