Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje

-
 

Díky projektu byl zprovozněn jednotný odbavovací systém. Vytvořil se jednotný datový protokol pro práci s informacemi z odbavovacích systémů jednotlivých dopravců. Vozidla byla vybavena v systému HW a SW pro odbavení čipovými kartami a zajištěna kompatibilita poskytovaných odbavovacích zařízení u všech dopravců a druhů dopravy. Veškerá zařízení jsou nyní schopna vydávat plně přestupní jízdenky za integrované jízdné. Bezkontaktní čipová karta slouží k odbavení i úhradě jízdného.  

Příjemce OREDO, s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/18.01059
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 18
Doba realizace 1. říjen 2010 až 31. prosinec 2012
Místo realizace Královéhradecký a Pardubický kraj
Celkové způsobilé výdaje 53 035 515,28 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 49 057 851,63 Kč
Z toho dotace EU 45 080 187,98 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět