Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje-II. fáze

-
 

Obsahem projektu bylo rozšíření společného integrovaného dopravního systému Královéhradeckého a Pardubického kraje. V rámci projektu byly pořízeny exteriérové odjezdové informační panely pro cestující (15 ks pro Královéhradecký kraj a 17 ks pro Pardubický kraj), které informují o jízdních řádech, spojích, výlukách atd. Byl rozšířen také systém a pracoviště dispečinku, vybudováno callcentrum, rozšířil se systém webových služeb, který zajišťuje například navigaci řidičů pomocí PDA zařízení, rozšířil se odbavovací systémy a také další služby pro cestujícíc i dopravce.  

Příjemce OREDO s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01227
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 15. červen 2013 až 31. květen 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 49 040 900 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 41 684 765 Kč
Z toho dotace EU 41 684 765 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět